Cồn thực phẩm Bạch Long BF

Định lượng: 220L

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Ethanol 96%

Danh mục: